Bez zpětného zrcátka

Jak důležitým milníkem dnešní den v našich životech je. Už to není jen náš společný svět, zahalen do bezpečí mateřských křídel. Už má taky jiný, který je jenom její. Svět, ve kterém hraju jen malou roli, uvnitř jí samé. Dívám se na ní. V jeden moment žasnu nad tím, jak veliká je, jindy cítím téměř miminkovskou křehkost. Jsem šťastná, že rozšiřovat své obzory, objevovat své názory a sdílet sebe může tam, kde máme sami k sobě nejblíže. Mezi kouzelnými vílami a skřítky, žabkami a pavoučky, moudrými stromy, v bezprostředním napojení a v objetí Matky Země. S průvodci, jejichž životní hodnoty a filozofie, zdá se, velmi podobají těm naším. Sbírej zkušenosti, které tě formují, zároveň nedopusť přetvoření tvé ryzí podstaty, holčičko naše.

mother i feel you

IMG_1200.jpg


Thursday 09_10_14

No doubt everybody has one or more lucky personal numbers which accompany him on his life way. I am not the exception. Thirteen months ago the only lucky number I had was nineteen – synonym for big love, communion and warm feeling in my body. Together with Stela’s birth was also born my second life number and I am inexpressibly happy for our little Star with two strong nines. Since then each nine is the reason for a little celebration. Nine – synonym for endless mother love, happiness and great exhaustion at the same time.