Thursday 21_05_15

BRATR STROM
Jdi ke stromu, povídej si s ním,
dotýkej se ho, objímej ho,
pociťuj ho, seď vedle něho,
nech, ať strom pocítí, že
jsi dobrý člověk a že mu nechceš uškodit.
Postupně ho začneš cítit,
budeš na kůře stromu vidět
pohyb obrovské energie, kdykoli přijdeš.
Když se stromu dotkneš, bude šťastný jako dítě,
jako milovaná bytost.
Když si ke stromu sedneš, budeš cítit různé věci.
A brzy budeš schopen cítit, že kdykoli
jsi smutný a přijdeš ke stromu,
tvůj smutek v jeho přítomnosti zmizí.
Můžeš učinit strom šťastným a strom může učinit šťastným
tebe.

22_05_15